Vy Oanh đề ngнị ĸнởι тố 9 ngườι gιúp ѕức cнo вà Phương Hằng, нé lộ nнững cáι тên đầy вấт ngờ
1:59 am

ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟼, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍỹ ᴏᴀɴʜ (ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ) ᴠà ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ôɴɢ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ êᴋɪᴘ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠì đã ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ʙà ɴàʏ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà xử ʟý ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ ɴʜóᴍ êᴋɪᴘ ʜậᴜ ᴛʀườɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢồᴍ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴄôɴɢ ᴛâɴ, ʙà ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜà (ʜᴀ ʟᴇᴇ), ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍᴀɪ ɴʜɪ (ʜᴏàɴɢ ɴʜɪ); ɴʜóᴍ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ (ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ) ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ, đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ủɴɢ ʜộ ʙà ʜằɴɢ ɢồᴍ ʙà ʙùɪ ᴛʜᴀɴʜ ǫᴜỳɴʜ ɴʜư (ᴋêɴʜ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ đườɴɢ ᴘʜố), ᴊɪᴍᴍʏ ʜᴜỳɴʜ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴀɴʜ ɴôɴɢ ᴅâɴ, ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄʜɪɴʜ ʟê, ʟᴏɴɢ ɴɢô ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴛươɴɢ ᴛự, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴄũɴɢ ᴄó đơɴ đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ʙà ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜà, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍᴀɪ ɴʜɪ, ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴄôɴɢ ᴛâɴ, Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ, ᴠõ ᴍɪɴʜ Đɪềɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ. ʙà ʜàɴ ɴɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀêɴ đã ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɢɪúᴘ sứᴄ, ᴄổ ᴠũ, ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴄʜᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟷, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟹, ʟà ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ) ᴛʜᴇᴏ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠụ áɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ʜơɴ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ để ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜᴏặᴄ ʜủʏ ʙỏ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ “ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜụᴄ ᴍạ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ” ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà ʜằɴɢ ᴄó ᴄả ê ᴋíᴘ ʜỗ ᴛʀợ, đạᴏ ᴅɪễɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴍờɪ ᴋʜáᴄʜ, ᴘʜâɴ ᴠᴀɪ đả ᴋíᴄʜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ… ɴêɴ ᴄầɴ ʟàᴍ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴠà độɴɢ ᴄơ, xᴇᴍ xéᴛ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ʙà ʜằɴɢ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜʏềɴ, đếɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟶 đổɪ ᴛêɴ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ. ʙà ʟà đạɪ ɢɪᴀ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ᴠợ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ (ᴛứᴄ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ”), ᴄó ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴄộɴɢ ʜòᴀ ᴄʏᴘʀᴜs.

ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛố ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙị “ʟươɴɢ ʏ” ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ʙà ʜằɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʙàʏ ᴛỏ ʙứᴄ xúᴄ, đả ᴋíᴄʜ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅíɴʜ ᴅáɴɢ đếɴ ôɴɢ ʏêɴ.

Đếɴ ɢɪữᴀ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, ʙà ɴàʏ ᴅùɴɢ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄả ᴛʀăᴍ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴅùɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛụᴄ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ; ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, Đứᴄ ʜɪểɴ… ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ xử ʟý ʙà ʜằɴɢ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴠà ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ʙốɴ ʟầɴ ᴍờɪ ʙà ʜằɴɢ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ để ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ʀăɴ đᴇ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴʜưɴɢ ʙà ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà ʜằɴɢ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.