Tổng thống Đài Loan không sợ bị “xó.a s.ổ”, tuyên bố không nhường một tấc đất cho Trung Quốc
2:46 am

“Nếu bất kỳ hà.nh đ.ộng kh;i.ê.u kh;í.ch nào của bà Thái Anh Văn vi ph.ạm Luật ch.ố.ng ly khai của Trung Quốc, thì một cuộc ch;i.ế.n sẽ n;ổ ra và bà ấy sẽ bị xóa s.ổ”, tờ Thời báo Hoàn Cầu – cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc cho biết.


Trung Quốc ngày càng gia tăng á.p lực lên Đài Loan, đồng thời tăng cường các luận điệu và đề cập đến ch;i.ế.n tr;a.nh, trong bối cảnh Mỹ và Đài Loan ngày càng th.ắt ch;ặ.t q;u.a.n h;ệ.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu – cơ quan ngôn luận của chế độ Trung Quốc, gần đây đã cả.nh b.áo Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn không nên thắt ch;ặ.t q;u.a.n h;ệ với Mỹ. Báo này nói rằng bà đang “đ.ù.a với l;ử.a”, đồng thời nhấn mạnh rằng, nếu bà vi ph.ạ.m luật Ch;ố.ng ly khai của Trung Quốc, thì “một cuộc ch;i.ế.n sẽ n;ổ ra và bà Thái sẽ bị xóa s.ổ”.

Ngày 19/9, tờ Thời báo Hoàn Cầu viết trên Twitter rằng: “Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, đã cam kết q;u.a.n h;ệ s.â.u s;ắ.c hơn với Mỹ trong bữa tối dành cho một qu.a.n chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đến thăm [quốc đảo này], rõ ràng đang chơi với l.ử.a. Nếu bất k.ỳ hà.nh động kh;i.ê.u kh;í.ch nào của bà ấy vi ph.ạ.m Lu.ật ch;ố.ng ly khai của Trung Quốc, thì một cuộc ch;i.ế.n sẽ n;ổ ra và bà sẽ bị xó.a s.ổ”.

Thông đi.ệ.p của tờ Thời báo Hoàn Cầu là một dẫn chứng về việc Trung Quốc đề cập đến ch;i.ế.n tr;a.nh.
Một video tuyên truy.ền quân sự gần đây khác của Trung Quốc mô tả một máy bay n;é.m b;o.m H-6k có khả năng h.ạ.t nh.â.n, n.é.m b;o.m xuống Căn cứ Không quân Andersen trên lãnh thổ đảo Guam của Hoa Kỳ.

Các luận đi.ệu và tuyên truyền về ch;i.ế.n tr;a.nh này của Trung Quốc cũng đi kèm với hoạt động quân sự gia tăng của nước này tại khu vực Biển Đông. Các máy bay ch;i.ế.n đ;ấ.u của Trung Quốc đã bay qua không phận Đài Loan khi nhà ngoại giao Hoa Kỳ Keith Crach đến thăm nước này vào tháng Chín.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn không hề tỏ ra r.u.n s;ợ, mà trái lại bà c.àng thể hiện qųếт t.â.m ch;ố.ng lại Trung Quốc và sẽ không “nhường một tấc lãnh thổ”.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan mới đây đã công bố báo cáo cho thấy, từ đầu năm đến nay, Đài Loan đã cho ch;i.ế.n đ;ấ.u cơ xuất kích hơn 4.100 lần để ngă.n ch;ặ.n máy bay quân sự Trung Quốc áp s.á;t vùng lãnh thổ của quốc đảo này, tăng 129% so với tổng số lần trong năm 2019, theo AFP.

Hôm 6/10, khi thăm một căn cứ quân sự, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng, đối mặt với sự h;ă.m d;ọ.a của chính quyền Trung Quốc, “chúng ta cần thể hiện niềm tin của chúng ta là không nhường một t.ấc lãn.h thổ và chủ qu.yền”.