Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra, ҳử lý nghiêm minh vụ án rửa tiền tại Công ty Nhật Cường liên quan đến ông Chung
5:09 pm

Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, ch;ố.ng th;a.m nh;ũn.g y.ê.u cầu từ nay đến hết năm 2020 tập trung điều tra, x;ử lý nghiêm minh, kịp thời sai ph.ạ.m của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ á.n buôn l.ậ.u, rửa tiền, vi ph.ạ.m đâ’u thấu thầu x;ả.y ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chô’ng th.a.m nh.ũ.ng (Ban Chỉ đạo) đã họp để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ á.n, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đa’nh giá, mặc dù trong tình hình d.ị.ch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sa’t, kịp thời của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nên công tác phòng, chô’ng th.a.m nh.ũ.ng nói chung, công tác phát hiện, x.ử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đ;ẩ.y mạnh, có những chuyển biến tích cực.

Đảng ủy Công an Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo g.ỡ khó khăn, vướng mắc, kết thúc x;á.c minh 1 vụ việc; kết thúc điều tra 8 vụ án/49 bị can, ban hành cáo trạng tr;u.y tố 4 vụ án/30 bị can, hoàn thành x.é.t x;ử sơ thẩm 6 vụ án/17 bị cáo, xét x;ử phúc thẩm 03 vụ án/34 bị cáo.

Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 7.600 tỷ đồng; Cơ quan điều tra tạm g.i.ữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao d;ị.ch các tài sản có trị giá 773,37 tỷ đồng, 2,23 triệu USD, 34 bất động sản, 05 ô tô và nhiều tài sản khác. Nhất là đã khẩn trương đưa ra xét x;ử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN yêu cầu tập trung x.ử lý vụ án Nhật Cường

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã k.ỷ luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền x.ử lý k.ỷ luật đối với 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 2 nguyên cấp Thứ trưởng có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Những kết quả đạt được nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm đâ’u tr.a.nh phòng, chống th.a.m nh.ũ.ng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đ.á.nh giá cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống th.a.m nh.ũ.ng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét x.ử các vụ án, x.á.c minh, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng tr.u.y t.ố 17 vụ án; xét x.ử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án; kết thúc x.á.c minh, x.ử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó, tập trung điều tra, x.ử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ án:

1: Vụ án “Buôn l.ậ.u; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả ng.h.i.ê.m tr.ọ.ng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

2: Vụ án “Vi ph;ạ.m quy định về xây dựng gây hậu quả ngh;i.ê.m tr;ọ.ng” x;ả.y ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

3: Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” x;ả.y ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

4: Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

5: Vụ án “Vi ph;ạ.m quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả ngh;i.ê.m tr;ọ.ng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” x;ả.y ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

https://tuoitre.vn/tap-trung-dieu-tra-xu-nghiem-cac-vu-an-lon-nhu-cong-ty-nhat-cuong-sabeco-sagri-20200526125521458.htm