Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: ‘Cán bộ không gương mẫu, kinh tế không lên được thì làm sao dân yên’
7:16 am

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: ‘Nếu Đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu, thì có báo cáo kinh tế được không, mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên…. Cho nên Đại hội Đảng là dịp để đánh giá, kiểm điểm sâu sắc, chứ không chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự’.

Ngày 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đây cũng là cuộc làm việc đầu tiên có sự tham gia của tập thể Bộ Chính trị, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Xây dựng TP.HCM là đầu tàu kinh tế
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,6%/năm, đóng góp 22,7% GDP toàn quốc; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Môi trường đầu tư được cải thiện. Năng suất lao động đứng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD, gấp 2,4 lần so với bình quân của cả nước. Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được cải thiện, các chỉ số về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo đều vượt chỉ tiêu đề ra; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được chăm lo tốt hơn.

TP.HCM giữ vững ổn định chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế trận và tiềm lực quốc phòng được tăng cường, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới, cách làm hay. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, thí điểm một số mô hình mới. Trong bối cảnh phải xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng, bức xúc kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa chấn chỉnh, vừa phát triển, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự kiên định, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng, phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa.

TP.HCM cần có tầm nhìn dài hạn, định vị đúng tầm vóc của thành phố trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với Thành phố; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hợp tác, liên kết vùng.

TP.HCM cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo; tận dụng, khai thác mọi cơ hội, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
TP.HCM quan tâm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng của thành phố; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân thành phố, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu phát triển.

Đảng bộ TP.HCM thực sự coi trọng và quyết tâm hơn nữa, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt; chủ động xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng với nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, thể hiện được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Bộ Chính trị cơ bản tán thành nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự khóa mới, cơ bản đủ điều kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Đại hội.

“Kinh tế không lên được thì làm sao dân yên”
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tán thành ý kiến các Ủy viên Bộ Chính trị và nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của TP.HCM. Đây là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học – công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút, lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

“Trước đây, Sài Gòn là hòn ngọc của viễn đông, sau này mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng, thiêng liêng không nơi nào có được. Trong kháng chiến, TP.HCM rất kiên cường dũng cảm, trong hòa bình có nhiều sáng kiến sáng tạo, nhất là trong công cuộc đổi mới, là thành phố đi đầu đổi mới.

Nhân dân có truyền thống anh hùng, là “thành đồng Tổ quốc,” đây là vinh dự lớn. Vào thời điểm này, rất cần khơi dậy lòng tự hào của nhân dân TP.HCM, phải thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thành phố, từ đó xác định trách nhiệm làm thế nào xứng đáng những danh hiệu không nơi nào có được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Quang Phúc.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, Đại hội Đảng 5 năm mới có một lần, là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, không chỉ đối với cả nước, mà với từng địa phương.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, Đại hội mở ra một tầm nhìn mới, một giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tổng kết những công việc thời gian vừa qua đã làm, rút kinh nghiệm cái gì làm tốt, cái gì chưa tốt, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị, đề ra chủ trương sắp tới thật đích đáng, xác đáng. Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới nên phải rất công phu, chu đáo, không làm hình thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn TP.HCM là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội cho các nơi học tập. TP.HCM trước hết là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng ở khu vực và trong cả nước, trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, xây dựng, quản lý đô thị, quan hệ quốc tế… được Trung ương biểu dương nhiều lần, nhiều nơi đến học tập, tham khảo.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong rằng các dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM sẽ thể hiện quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không cam chịu, bằng lòng như thế. Những thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa…, làm sao xứng tầm một thành phố rực rỡ tên vàng.

“Đại hội Đảng nên cần báo cáo sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, chứ không chỉ nặng về kinh tế. Nếu Đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu, thì có báo cáo kinh tế được không, mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên, kinh tế lại gắn với văn hóa, xã hội. Cho nên, Đại hội là dịp để đánh giá, kiểm điểm sâu sắc, chứ không chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nguồn : https://nhadautu.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-can-bo-khong-guong-mau-kinh-te-khong-len-duoc-thi-lam-sao-dan-yen-d42266.html