Thủ tục đăng ký xe tạm thời để lưu thông khi chưa có biển số
1:34 am

Như các bố đã biết, xe máy mới mua dù chưa có biển số vẫn có thể lưu thông trên đường, bằng cách xin cấp đăng ký xe tạm thời. 3 bước hướng dẫn làm thủ tục đăng ký xe tạm thời dưới đây sẽ giúp các bố thực hiện dễ dàng hơn.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đối với xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

– Giấy khai đăng ký xe

– Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

Đối với xe nhập khẩu, tạm nhập xuất tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

– Giấy khai đăng ký xe

– Bản sao Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Những xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời phải chuẩn bị giấy tờ nguồn gốc xe theo quy định.

Đối với xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

Đối với xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 1);

– Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Các bố hãy đến những cơ quan đăng ký xe gần nhất để nộp thủ tục đăng ký xe tạm thời. VD: Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị tối đa 30 ngày.

Riêng đối với xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh; xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức,… được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật thì thời hạn giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó.