Thao túng nhiều quan chức Thái Bình, vợ Đường ‘Nhuệ’ bị đề nghị đến mức án thấp nhất
12:52 pm

Đại viện VKS đề nghị HĐXX tuyên ph;ạ.t Nguyễn Thị Dương (vợ Đường ‘Nhuệ’) từ 1 năm 6 tháng – 2 năm t;ù trong vụ á.n thao túng đ;ấ.u giá đất ở Thái Bình.

Chiều 18/9, phiên tòa h;ì.nh sự sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”) với vai trò đồng ph;ạ.m, tiếp tục diễn ra với phần tr;a.nh tụng.

Các bị cáo bị x.é.t x;ử về t.ộ.i “Lợi d;ụ.ng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h.à.nh công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 356 Bộ luật H.ì.nh sự.

Bị c.á.o Vũ Gia Thành (đ;ấ.u giá viên, Trung t.â.m D;ị.ch vụ đ;ấ.u giá tài sản tỉnh Thái Bình).

Các bị c.á.o gồm: Vũ Gia Thành (đ;ấ.u giá viên, Trung tâm Dịch vụ đ;ấ.u giá tài sản tỉnh Thái Bình); Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm D;ị.ch vụ đ;ấ.u giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên); Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Theo nhận định của vị đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình, đây là vụ á.n có đồng ph;ạ.m, trong đó Vũ Gia Thành là đ;ấ.u giá viên, chịu trách nhiệm chính kết quả đ;ấ.u giá nhưng do n.ể nang bị c.á.o Phạm Văn Hiệp nên đã thay đổi kết quả đ;ấ.u giá, bị c.á.o g.i.ữ vai trò thứ nhất trong vụ á.n.

Bị cáo Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung t.â.m D;ị.ch vụ đ;ấ.u giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình)

Bị cáo Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm D;ị.ch vụ đ;ấ.u giá tài sản tỉnh Thái Bình, khi được Nguyễn Thị Dương nhờ giúp mặc dù không có mối q;u.a.n h;ệ với bà Hạnh nhưng bị cáo Hiệp đã nhận bà Hạnh là người nhà nên đã nhờ các bị cáo khác ký công nhận kết quả trúng đ.ấ;u giá cho bà Hạnh, bị cáo Hiệp g;i.ữ vai trò thứ hai.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương giữ vai trò thứ hai. Bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng có vai trò ngang nhau trong việc thực hiện giám s;á.t, biết rõ việc thay đổi là sai quy định nhưng do n.ể nang Hiệp có lời nhờ giúp nên thay đổi kết quả đ;ấ.u giá đất. Hai bị cáo này g;i.ữ vai trò thứ ba trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Do đó, vị đại diện Viện Kiểm s.á;t g;i.ữ quyền công t;ố đề nghị HĐXX tuyên ph;ạt đối với Vũ Gia Thành chịu mức á.n từ 2 năm – 2 năm 6 tháng t;ù; bị c.á.o Nguyễn Thị Dương từ 1 năm 6 tháng – 2 năm t;ù.

Đối với bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy, đại viện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên ph;ạ.t từ 1 năm – 1 năm 6 tháng t;ù nhưng cho hưởng á.n treo, thời gian th.ử thách từ 2-3 năm; bị cáo Hà Văn Dũng đề nghị tuyên ph;ạ.t từ 1 năm – 1 năm 6 tháng t;ù cho hưởng á.n tr.e.o, thời gian th;ử thách từ 2-3 năm kể từ ngày tuyên á;n.

Đồng thời, đại diện Viện Kiểm s.á;t dề nghị HĐXX cấm bị cáo Thành, Hiệp, Dũng, Thúy đảm nhận các chức vụ liên quan đấu giá quyền sử dụng đất từ kể từ 2-3 năm sau ngày chấp hành hình ph;ạ.t t;ù; Không áp dụng h;ì.nh ph;ạt tiền với các bị cáo.

Trong phần tr;a.nh t.ụ.ng, bị cáo Hiệp xin được tự bào chữa, đồng thời xin được giảm nhẹ h;ì.nh ph;ạt vì bị cáo có thành tích xuất s.ắ.c, có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiều năm liền là ch;i.ế.n sĩ thi đ;u.a, thành khẩn khai báo tại phiên tòa nên bị cáo xin được hưởng mức khoan hồng nh.ẹ nhất.

Các bị cáo Thành, Thúy, Dũng, Dương xin được để luật sư bào chữa trước.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin kết quả phiên tòa!

MINH KHANG – NGUYỄN HUỆ