Sự thật về việc Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kêu gọi phong tỏa tài khoản Thủy Tiên
2:51 pm

Ông Giàng Seo Phử (16/11/1951 – 8/12/2017) là một chính trị gia người dân tộc H’Mông.

Ông từng là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Việt Nam (2007 – 2016). UVBCH Trung ương Đảng CS Việt Nam Khóa IX, X, XI.

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Lào Cai. Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII.

Ông m.ấ.t ngày 8/12/2017, hưởng thọ 67 tuổi theo âm lịch.

Danh có chính ngôn mới thuận, nên lời từ kẻ giả mạo đích x.á.c cũng là giả dối!

Mọi người không nên chia sẻ những lời tên giả mạo viết về CÔ TIÊN, nếu không mọi người đã vô tình pha’t tán lan rộng “virut đ ộc h ại” giúp kẻ đó. Mục đích của những kẻ này luôn là như vậy, khi chúng muốn tạo sóng dư luận

CÁCH TỐT NHẤT, mọi người hãy ấn nút báo cáo tài khoản mạo danh này để fb x,ử lý, hoặc tự mình block để cô lập. Như vậy sẽ chặn đứng m.ưu đồ x.ấu xa của kẻ đứng sau.

Xã Hội

Đăng vào 7:04 am

Ông Giàng Seo Phử (16/11/1951 – 8/12/2017) là một chính trị gia người dân tộc H’Mông.

Ông từng là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Việt Nam (2007 – 2016). UVBCH Trung ương Đảng CS Việt Nam Khóa IX, X, XI.

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Lào Cai. Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII.

Ông m.ấ.t ngày 8/12/2017, hưởng thọ 67 tuổi theo âm lịch.

Danh có chính ngôn mới thuận, nên lời từ kẻ giả mạo đích x.á.c cũng là giả dối!

Mọi người không nên chia sẻ những lời tên giả mạo viết về CÔ TIÊN, nếu không mọi người đã vô tình pha’t tán lan rộng “virut đ ộc h ại” giúp kẻ đó. Mục đích của những kẻ này luôn là như vậy, khi chúng muốn tạo sóng dư luận

CÁCH TỐT NHẤT, mọi người hãy ấn nút báo cáo tài khoản mạo danh này để fb x,ử lý, hoặc tự mình block để cô lập. Như vậy sẽ chặn đứng m.ưu đồ x.ấu xa của kẻ đứng sau.

Nguồn: http://vi.tintuc360.world/su-that-ve-viec-nguyen-bo-truong-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-keu-goi-phong-toa-tai-khoan-thuy-tien-20201024.html