Sự nghiệp của tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng
3:25 am

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng sau khi ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Ông Lê Minh Hưng vừa được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước; điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Nguyễn Văn Nên.

Theo chương trình dự kiến, vào kỳ họp thứ 10 khai mạc vào ngày 20/10, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là thạc sỹ Chính sách công, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Ảnh: Zing.vn

Quá trình công tác của ông Lê Minh Hưng như sau: Tháng 10/1993 – Tháng 1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học thạc sỹ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (tháng 10/1996 – 9/1997).

Tháng 2/1998 – Tháng 2/2002: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á. Tháng 3/2002 – Tháng 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng1/2010 – Tháng 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2011 – Tháng 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11/2014 – Tháng 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016 – Tháng 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ 4/2016 – tháng 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.