Ông Nguyễn Đức Chung: Cớ gì không t-ử hì-nh tội phạm tha-m nh-ũng?
3:32 am

“Người nghèo đi buôn MT bị lĩnh á.n t.ử hì.n.h, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tha.m ô, th.a.m nh.ũ.ng lại không bị t.ử hì.n.h”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói.


Thảo luận về Bộ Luật hình sự sửa đổi chiều 26/5, nhiều ý kiến đề nghị gi.ữ nguyên á.n t.ử hì.n.h đối với tội tha.m nh.ũ.ng, không chỉ để đảm bảo tính ră.n đ.e và tiếp tục khẳng định chủ trương phòng chố.n.g th.a.m nh.ũ.ng đang được đặt ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội tại phiên thảo luận về Bộ Luật hình sự sửa đổi chiều 26/5.

T.ử hì.n.h được coi là hình phạt nghi.ê.m khắc nhất, chỉ được áp dụng với tộ.i phạ.m đặc biệt nghi.ê.m trọ.ng. Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đồng tình với việc thu hẹp hì.nh phạt t.ử hì.n.h, điều này phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên, Đại biểu cũng đề nghị cần hết sức cân nhắc trong việc bỏ hình phạt t.ử hì.n.h với một số tội như quy định trong dự thảo.

Đề cập đến tội tha.m nh.ũ.ng, Đại biểu Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên thực tế đã có á.n t.ử h.ì.nh giảm xuống 20 năm, rồi xuống 18 năm. Thiếu tướng Nguyến Đức Chung đề nghị tiếp tục duy trì hì.nh phạt t.ử hì.n.h đối với tội phạ.m tha.m nh.ũ.ng để đảm bảo tính ră.n đ.e.

Tướng Chung phân tích, người nghèo đi buôn MT bị lĩnh á.n t.ử h.ì.nh, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tha.m ô, th.a.m nh.ũ.ng lại không bị t.ử h.ì.nh. Để đảm bảo sự công bằng, Tướng Chung đề nghị gi.ữ nguyên mức á.n t.ử h.ì.nh với tội danh này.

Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ – Trưởng Ban kinh tế Trung ương thì cho rằng, đối với tội phạm tha.m nhũ.n.g, khi sửa luật, điều quan trọng vẫn phải đảm bảo tính ră.n đ.e của ph.á.p lu.ậ.t.

“Tội th.a.m nh.ũ.ng nếu bảo bỏ người ta lại bảo không đấ.u tr.a.nh ch.ố.ng th.a.m nh.ũ.n.g nữa. Điều này chưa thuyết phục”, Đại biểu Vương Đình Huệ thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời đề nghị không nên cái gì cũng đưa ra lấy ý kiến dân để giảm bớt trách nhiệm của Quốc hội.

Đề cập đến vấn đề ph.áp nhân, Đại biểu Trần Du Lịch (Đoàn TPHCM) cho rằng, khi xảy ra vi phạm, người đại diện phải là người chịu trách nhiệm. “Vụ Vedan, ai chỉ huy? Nếu tru.y cứ.u phải tru.y cứ.u người đại diện p.H.á.p nh.ân đó.

Không nói chuyện tập thể ở đây, ai đại diện trước ph.áp lu.ậ.t thì người đó phải chịu trách nhiệm”. Đại biểu Lịch cũng cho rằng, đối với tội th.a.m nh.ũ.ng là không thời hiệu, do vậy cần phải tru.y tới cùng, phát hiện đến cùng mới có thể trừng trị được.

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Đoàn Hà Nội) đề nghị không nên bỏ á.n t.ử hì.n.h bằng mọi giá để phúc đáp yêu cầu của thế giới. Đại biểu Quyền không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt t.ử hì.n.h đối với người già từ 70 tuổi trở lên.

Vì hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội ki.nh kh.ủ.ng”, với tâm lý “h.y si.n.h đời bố, củng cố đời con”. Ngược lại, đại biểu Quyền đề nghị vẫn g.i.ữ nguyên tắc giảm nhẹ tội đối với người chưa thành niên.

Theo : https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tuong-chung-co-gi-khong-tu-hinh-toi-pham-tham-nhung-864725.tpo