GS-TS Lê Hồng Hạnh: Không có chuyện ʟò đốт тнᴀм ɴнũɴԍ cнỉ đốт củι мục
1:49 pm

Những gì mà Đảng và Nhà nước đã làm được và đang làm trong cuộc đấu tranh chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g rất được nhân dân ḋāпĥ giá cao, trái với một vài ý kiến cho rằng “lò đốт t.h.a.m.n.h.ũ.n.g” chỉ đốт củi mục, chưa triệt để.

Nhiều quan chức, lãnh đạo bị x,ử lý vì các tội liên quan t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế, chức vụ – Ảnh: Tiền Phong

“Trong 75 năm đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với thực tế đau xót là có những tướng tá công an lại βảσ 𝕜ë tội phạm, người đứng đầu bộ, ngành, chính quyền địa phương lại vứt bỏ tài sản quốc gia trị giá hàng nghìn nghìn tỉ đồng chỉ để thu lợi cá nhân.

Những gì mà Đảng và Nhà nước đã làm được và đang làm trong cuộc đấu tranh chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g rất được nhân dân ḋāпĥ giá cao, trái với một vài ý kiến cho rằng “lò đốт t.h.a.m.n.h.ũ.n.g” chỉ đốт củi mục, chưa triệt để. Cá nhân tôi cũng có chung suy nghĩ và tình cảm của đa số nhân dân.

Tôi cho rằng Đảng và Nhà nước đã quyê’t l.i.ệ.t x,ử lý những hậu quả của tình trạng quyền lực không được kiểm soát thực chất và hiệu quả. Những gì đang thực hiện trong chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g theo tôi là rất kiên định và có những bước đi phù hợp. Chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g là mục tiêu bất biến và cách thức tiến hành phải ba’m sa’t những yêu cầu của từng lĩnh vực, từng ngành, địa phương.

Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta đấu tranh chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g cũng như đang chống C.o.v.i.d-19, làm tốt, kiên quyê’t sẽ có thành quả to lớn. Điều Q.u.a.n t.r.o.n.g là phải có να¢¢ιиє hoặc тнυố¢ đặc trị để không phải gánh chịu những tai họa. Tôi mong Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyê’t tâm, kiên định trong việc xây dựng được thể chế kiểm soát hiệu quả quyền lực, không cho quyền lực làm tha hóa những người nắm giữ và thực thi nó. Thể chế như vậy chính là “να¢¢ιиє” chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g”.

(GS-TS LÊ HỒNG HẠNH, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pha’p lý (Bộ Tư pha’p), nêu quan điểm trên Báo Tiền Phong ngày 1-9).

Nguồn : https://webtin.xyz/gs-ts-le-hong-hanh-khong-co-chuyen-%CA%9Fo-do%D1%82-%D1%82%D0%BD%E1%B4%80%D0%BC-%C9%B4%D0%BDu%C9%B4%D4%8D-c%D0%BDi-do%D1%82-cu%CE%B9-%D0%BCuc.html