Công luận đòi ̼T̼ẩ̼y̼ ̼C̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼á̼i̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼a̼m̼ ̼C̼h̼ú̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼
8:33 am

NẾU AI CHƯA HIỂU VÀ CHƯA TẨY CHAY BÁI ĐÍNH, TAM CHÚC

Ngày 13/2/2020, Chuyên gia nghiên cứu về Văn hóa Tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam – PGS.TS Trần Lâm Biền đã có buổi trả lời báo giới về chùa Tam Chúc. Xin đưa lại dưới đây để ai “thừa tiền” và không cần đến văn hóa tâm linh đích thực thì cứ đến Tam Chúc để nộp tiền…

PGS.TS Trần Lâm Biền đánh giá: “Sự thật thì chùa Tam Chúc không mang nét văn hóa dân gian Việt Nam. Với các nhà chuyên môn về văn hóa có thể dễ dàng nhận ra, ngôi chùa được xây dựng trên khu đất không có lịch sử văn hóa, cũng không gắn với tín ngưỡng tâ/m li/nh của người dân trong vùng mà đơn giản nơi đó chỉ là vị trí đẹp, được doanh nghiệp lựa chọn xây dựng vì mục đích phát triển kinh tế hơn là văn hóa tâm linh. Khi vào bên trong chùa, kiến trúc xây dựng cũng không mang bản sắc dân tộc mà đem từ các nước trên thế giới kết hợp lại tạo ra một công trình lạ mắt với du khách nhưng lại không mang hồn cốt văn hóa tôn giáo Việt Nam”.

Chuyên gia nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam PGS-TS Trần Lâm Biền khẳng định: “Chùa Tam Chúc không nằm trong hệ thống văn hóa tôn giáo của Việt Nam mà thực chất đây chỉ là công trình xây dựng do cá nhân tạo ra nên việc xây như nào, thờ ai trong đó là do người bỏ tiền ra quyết định chứ không ảnh hưởng đến văn hóa dân gian của người Việt, cũng không thể coi đây là ngôi chùa mang bản sắc văn hóa Việt Nam”.

PGS.TS Trần Lâm Biền chỉ ra: “Anh có tiền anh xây nhà thờ to, hoành tráng, anh được lựa chọn nhân vật thờ tự… làm sao thu hút được sự quan tâm của nhiều người chứ không đặt mục tiêu chính là hướng con người đến cái thiện. Chùa trong văn hóa của người Việt Nam thì chỉ cần xây vừa phải để gần gũi với quần chúng. Người xưa thường nói “hảo tự, ố tăng” – điều này có thể hiểu được rằng ngôi chùa càng to, càng đẹp bao nhiêu thì người tu hành càng vật chất bấy nhiêu. Bản chất của đạo Ph/ật là phải hướng con người đến những điều thiện tâm, trí tuệ để đi đến giải thoát. Nhưng tại chùa Tam Chúc thì không làm được điều này. Những cái “nhất” ở ngôi chùa này chỉ là cái vật chất thu hút khách thăm quan để vì mục đích phát triển kinh tế”.

Vị chuyên gia văn hóa nổi tiếng này nói rõ: “Chùa phải là nơi thanh tịnh, con người khi đến đó dẹp bỏ mọi h/am m/uốn mà hướng đến cái th/iện, gi/ải th/oát cho bản thân mình. Nhưng khi đến chùa Tam Chúc thì những điều này càng bộc lộ rõ hơn, cho thấy s/ức m/ạnh của đồng ti/ền còn cao hơn cả lòng thành kính thì đó là điều du khách đáng phải xem xét lại”.

Nguồn: Giàng Nhả Trần