Chủ tịch xã ‘tòm tem’ với chủ tịch hội LHPN ngay tại công sở được bố trí công việc khác?
12:54 pm

ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴʜưɴɢ ở xã ᴛʜàɴʜ ᴍỹ, ʜᴜʏệɴ ᴛʜạᴄʜ ᴛʜàɴʜ (ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ʟạɪ ᴄó ᴄó ᴍộᴛ ᴄặᴘ đôɪ ê ᴄʜê, ʙị ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴛ.ᴠ.ɢ ᴠà ᴄʜị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛ.ᴛ.ʜ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴅᴏ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ʙà ʜ. ǫᴜᴀʏ ʟạɪ.

ǫᴜả ᴛʜậᴛ ʟà ʀấᴛ ê ᴄʜề ʙởɪ ᴄả ʜᴀɪ ʙị ᴄʜíɴʜ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ, ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄả ʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ᴍảɴʜ ᴠảɪ ᴄʜᴇ ᴛʜâɴ. ᴄàɴɢ xấᴜ ʜổ ʜơɴ, ʜọ ʟàᴍ ᴄʜᴜʏệɴ sᴀɪ ᴛʀáɪ đó ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ xã ᴠà ᴠị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʙị đáɴʜ ɢʜᴇɴ đếɴ ɴổɪ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜì ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ở đâᴜ ᴄũɴɢ ʟà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜứ ᴄʜưᴀ ɴóɪ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʜᴜốɴɢ ʜồ, ᴄặᴘ đôɪ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄòɴ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ʟà ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ ᴄả ᴍộᴛ xã. Đạᴏ đứᴄ, ᴛáᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ xã ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ɴóɪ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴅâɴ ɴàᴏ ɴɢʜᴇ ôɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ɴóɪ?

sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ, đáɴʜ ɢʜᴇɴ đượᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀầᴍ ʀộ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ ʙắᴛ đầᴜ đàᴏ sâᴜ ǫᴜá ᴋʜứ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴛ.ᴠ.ɢ. ʜóᴀ ʀᴀ ᴠị ɴàʏ đã ᴛừɴɢ ʙị ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ 12 ᴄᴏɴ ᴅê ᴄủᴀ ʜộ ɴɢʜèᴏ ᴛʀᴀᴏ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ.

ᴄʜᴜʏệɴ ʟà ᴋʜɪ ôɴɢ ᴛ.ᴠ.ɢ ᴄòɴ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ᴛʜàɴʜ ʏêɴ, xã ɴàʏ đã đượᴄ ᴄʜọɴ ʟàᴍ ɴơɪ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴅê ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴄᴏɴ ɢɪốɴɢ để xâʏ ᴅựɴɢ ᴍô ʜìɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄʜăɴ ɴᴜôɪ ᴅướɪ ᴛáɴ ʀừɴɢ. ʏêᴜ ᴄầᴜ đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ᴛʜụ ʜưởɴɢ ʟà ʜộ ɴɢʜèᴏ.

ᴛʜế ɴʜưɴɢ, đã ᴄó 3 ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ʜộ ɴɢʜèᴏ ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ʜộ ᴋʜẩᴜ xã ᴛʜàɴʜ ʏêɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đượᴄ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 12 ᴄᴏɴ ᴅê. ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴍớɪ ʙɪếᴛ, 2 ɴɢườɪ ʟà ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ᴠà 1 ɴɢườɪ ʟà ᴄáɴ ʙộ xã. sᴀᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ôɴɢ ɢ. ʙị ɢɪáɴɢ ᴄʜứᴄ xᴜốɴɢ ʟàᴍ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã.

ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ xã ᴛʜàɴʜ ᴍỹ, đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴơɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠụ ʟùᴍ xùᴍ đã đượᴄ ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ.

ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư sᴀᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟầɴ đó, ôɴɢ ᴛ.ᴠ.ɢ sẽ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ sâᴜ sắᴄ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴛᴜ ᴅưỡɴɢ đạᴏ đứᴄ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ôɴɢ ấʏ ᴠẫɴ “ɴɢựᴀ ǫᴜᴇɴ đườɴɢ ᴄũ”, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟệᴄʜ ᴄʜᴜẩɴ ɴʜư sự ᴠɪệᴄ ᴍớɪ đâʏ. ʀõ ʀàɴɢ, đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ᴠị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ɴàʏ ᴄó ᴠấɴ đề.

ʙᴀᴏ ʟâᴜ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴄ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ, ʟựᴀ ᴄʜọɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ đủ ɴăɴɢ ʟựᴄ, ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ, đáᴘ ứɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ đượᴄ ɢɪᴀᴏ, ʜᴀʏ ɴóɪ ᴄáᴄʜ ᴋʜáᴄ ʟà ᴛìᴍ đúɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴀᴏ đúɴɢ ᴠɪệᴄ, ʟà ᴋʜâᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ Đảɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ “ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ᴄầɴ đượᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɴʜâɴ sự Đạɪ ʜộɪ xɪɪɪ ᴄủᴀ Đảɴɢ”, ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜú ᴛʀọɴɢ đã ᴛừɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ ᴠà ʟốɪ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ, ɢươɴɢ ᴍẫᴜ, đượᴄ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛíɴ ɴʜɪệᴍ. ɴóɪ ᴛóᴍ ʟạɪ, ɴɢườɪ ᴄáɴ ʙộ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜảɪ ᴠừᴀ ᴄó đứᴄ ᴠừᴀ ᴄó ᴛàɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄáɪ đứᴄ ʟà ɢốᴄ, ɢɪốɴɢ ɴʜư đạɪ ᴛʜɪ ʜàᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜ ᴛừɴɢ ɴóɪ “ᴄʜữ ᴛâᴍ ᴋɪᴀ ᴍớɪ ʙằɴɢ ʙᴀ ᴄʜữ ᴛàɪ”.

ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ xã ᴛʜàɴʜ ᴍỹ.

ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴛʜàɴʜ ᴍỹ ᴛ.ᴠ.ɢ ᴛừɴɢ ʙị ᴋỷ ʟᴜậᴛ, ɴᴀʏ ʟạɪ “ᴛòᴍ ᴛᴇᴍ” ᴠợ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟà ᴍộᴛ ᴛấᴍ ɢươɴɢ ʀấᴛ xấᴜ. ᴛʜɪếᴛ ɴɢʜĩ, ᴄầɴ ᴄó ᴍộᴛ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ để ᴛʀáɴʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄáɴ ʙộ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄó đờɪ ᴛư ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ, ʟàᴍ ᴍấᴛ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ʟẫɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

Đặɴɢ ᴛʀườɴɢ