Chính Thức từ ngày 1/3: Xe ɱáy đιệռ pɦảι ɱυɑ ƅảo ɦιểɱ ţrácɦ ռɦιệɱ ժâռ ѕự ƅắţ ƅυộc
1:15 am

Từ ngày 1/3 tới, xe máy điện cũng phải mua ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄc đối với chủ xe cơ giới như các loại ô tô, xe máy khi tham gia giao thông.

Xe máy điện sẽ phải mua ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛ của chủ xe cơ giới. Ảnh: Phúc Vinh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛ của chủ xe cơ giới. Nghị định mới thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP với nhiều điểm mới về đối tượng cũng như các quy định trong giấy chứng nhận ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, phí và thời hạn ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Theo đó, từ ngày 1/3/2021, các xe máy điện cũng phải mua ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ như những phương tiện cơ giới khác.

Cụ thể, Nghị định 03 nêu rõ đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh bao gồm chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ của chủ xe cơ giới.

Theo giải thích, chủ xe cơ giới quy định là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴜ̛̃ᴜ, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.

Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nằm trong ph.ạ.m vi điều chỉnh gồm: xe ô tô, máy kéo, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra các xe máy chuyên dùng cũng thuộc đối tượng quy định.

Như vậy, xe điện sẽ là đối tượng mới phải có ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ của chủ xe cơ giới kể từ ngày 1/3/2021, khi Nghị định 03 chính thức có hiệu lực.

Phí bảo hiểm cao hơn tối đa 15%

Một điểm mới nữa ở Nghị định vừa ban hành đó là kéo dài thời hạn ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. Ở quy định cũ, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm hoặc dưới 1 năm (trong một số trường hợp). Theo quy định mới, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Trong khi đó, các loại xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam dưới 1 năm, niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an sẽ có thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm.

Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ giao kết đầu tiên của năm đó.

Theo quy định mới, phí ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ có thể cao hơn tối đa 15%. Cụ thể: Khoản 3 Điều 7 Nghị định 03/2021 quy định căn cứ vào lịch sử ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ; mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ do Bộ Tài chính quy định.

Về mức bồi thường ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, quy định mới nêu rõ khi ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ x.ả.y ra, trong ph.ạ.m vi mức trách nhiệm của bảo hiểm, doanh nghiệp ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ phải bồi thường cho người được ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ số tiền mà người được ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ.

Trong trường hợp người được bảo hiểm ch ế.t, m.ấ.t hành vi năng lực dân sự, doanh nghiệp ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ bồi thường trực tiếp cho người bị ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛʜᴀ̣ɪ hoặc người thừa kế của người bị ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛʜᴀ̣ɪ hoặc đại diện của người bị ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛʜᴀ̣ɪ.

Ngoài ra, cũng quy định mức tạm ứng ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ so với quy định trước đây. Cụ thể, theo quy định mới thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, người được bảo hiểm về vụ ᴛᴀɪɴᴀ̣ɴ, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛʜᴀ̣ɪ về sức khỏe, tính m ạ.ng.

Theo đó, trường hợp đã x.á.c định được vụ ᴛᴀɪɴᴀ̣ɴ thuộc phạm vi bồi thường ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ sẽ là 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp t.ửv;o.ng. 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổnthương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Trường hợp chưa x.á.c định được vụ ᴛᴀɪɴᴀ̣ɴ thuộc ph.ạ.m vi bồi thường ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛʜᴀ̣ɪ sẽ là 30% mức trách nhiệm ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ theo quy định trường hợp t;ửv;o.ng. 10% mức trách nhiệm ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổnth.ư.ơ.ng bộ phận được điều trị cấp cứu.

Phúc Vinh

Nguồn : http://datviet24h.net/chinh-thuc-tu-ngay-1-3-xe-%C9%B1ay-d%CE%B9e%D5%BC-p%C9%A6a%CE%B9-%C9%B1%CF%85a-%C6%85ao-%C9%A6%CE%B9e%C9%B1-trac%C9%A6-%D5%BC%C9%A6%CE%B9e%C9%B1-%D5%AAa%D5%BC-%D1%95u-%C6%85at-%C6%85%CF%85oc/