Chính Phủ thông báo: 7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2020
9:21 am

Thông tư số 55/TT-BGDĐT mới đây quyđịnh về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản ph;ụ.c vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban.

Nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh, trong đó có việc thông báo, triển khai các khoản thu đầu năm học.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo d;ụ.c – Đào tạo Hà Nội đã có những văn bản gửi các sở, ngành liên quan về thực hiện việc thu chi đầu năm học. Trong đó nhấn mạnh Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu 7 khoản tiền.

Cụ thể, theo văn bản số 1772/UBND-KGVX gửi Sở Giáo d;ụ.c và Đào tạo Hà Nội cùng đơn vị liên quan về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo d;ụ.c và đào tạo năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội c;ấ.m việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản ph;ụ.c vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Vào đầu năm học, phụ huynh lại lo các khoản đóng góp. Ảnh minh h.ọ.a: DAN

Ngoài ra, đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản sau:

1.Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường.

2.Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

3.Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

4.Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

5.Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

6.Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo d;ụ.c.

7.Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại các cơ sở giáo d;ụ.c được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo d;ụ.c thuộc hệ thống giáo d;ụ.c quốc dân.

Ủy ban nhân dân y.ê.u cầu các sở và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; x;ử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo d;ụ.c và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo d;ụ.c trên địa bàn đã để x;ả.y ra lạm thu.

BÍCH HÀ

Nguồn https://laodong.vn/giao-duc/7-khoan-tien-phu-huynh-khong-phai-dong-trong-nam-hoc-2019-2020-753772.ldo