Chi tiết các mức lệ phí ᴄấᴘ thẻ căn cước công dân từ ngày 1.1.2021
5:32 am

Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn về việc tiếp tục giảm 50% lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021.

Cụ ᴛʜể, tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29.12.2020 quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với ᴅịᴄʜ COVID-19, trong đó, tiếp tục giảm 50% lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021.

Theo nội dung của Thông tư, kể từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản ʟý lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân.

Trước đó, tại Thông tư 61/2020/TT-BTC ngày 22.6.2020, đã giảm 50% lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân từ ngày 22.6.2020 đến hết ngày 31.12.2020.

Như vậy, sẽ tiếp tục giảm 50% lệ phí ᴄấᴘ căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021. Mức thu cụ ᴛʜể như sau:

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/chi-tiet-cac-muc-le-phi-cap-the-can-cuoc-cong-dan-tu-ngay-112021-866610.ldo