Chân dung sư thầy mắɴg miền Trung kiếp trước ở áς nên kiếp này bĭ quả вáo
7:15 am

Xuất hiện một nhà sư cho rằng, miền Trung bĭ t.hi.ên ta.i là do kiếp trư.ớc ở á.c.

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, anh tiết lộ một tài khoản có những lời gây động. chạ.m đến đồng bào miền Trung đang bĭ thiên ta.i l.ũ lụ.t nặ.ng nề. Theo như nam nhà b.á.o tiết lộ thì có một vài tài khoản mang tên Hoàng Quý Sơn, người này được biết đến với là một vị sư t.u hà.nh. Ông hoạt động trong một group kính và thường xuyên rao giảng đạo cho những t.í.n đ.ồ của mình.

Bài post mới nhất của sư thầy này khi.ến dân tình phải x.ôn x.a.o bàn tǻn: “Con thấy lũ lụt miền Trung là do Ng.hi.ệp Qu.ả của họ, nên không muốn giúp đỡ. Phải con t.u sai không?. HQS: Tôi cũng chẳ.ng đa.u x.ó.t về l.ũ lụ.t miền Trung mà chỉ thư.ơ.ng x.ó.t họ đời trước làm á.c và không biết tu thôi. Nhưng giúp đỡ người ho.ạn n.ạn là việc phải làm mà”..

Dòng chia sẻ này gây tr.an.h c.ãi khi nhà hoàng Hoàng Nguyên Vũ chia sẻ.

Theo đó, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ viết: “Giữa lúc b.ã.o l.ũ như nhấn chìm miền Trung, người cнếт, của cải mất, nhà cửa trôi; rất nhiều tấm lòng nhân ái của đồng bào hướng về miền Trung để chia sẻ và giúp đỡ, thì có một bộ phận lên mạng thể hiện mình hiểu biết kiếp ng.hi.ệp hơn người, cho rằng miền Trung bị như thế là “q.uả bá.o từ ki.ếp tr.ước”.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng tiết lộ thêm: “Ông Hoàng Quý Sơn, một người bao năm qua nhận mình là “tu đắ.c đ.ạo” (xin đừng nói lái từ này), từng giảng giải cho bao nhiêu người về đạo Phật, về kinh Phật, có thể viết được một câu như thế này đây: “Tôi cũng chẳng đau xót về l.ũ l.ụt miền Trung mà thương xó.t họ đời trước làm ác. Dĩ nhiên, ông Sơn viết thế, khi con nhang đệ t.ử ông cất miệng hỏi (hoặc có thể ông tự bịa ra để lấy uy) rằng: “Con thấy l.ũ lụ.t miền Trung là do ngh.iệ.p quả của họ, nên không muốn giúp đỡ. Tôi từng biết về khẩu nghi.ệp và á.c ng.hiệ.p, nhưng khẩu nghiệ.p và ác nghiệp đến mức này thì không thể tưởng tượng nổi”.

#1

#2

#3

“Ông Sơn hiện nay làm quản trị nhóm Làng Ta, một nhóm chuyên dạy người khác tu và sống đúng tinh thần đạo Phật. Nhưng chẳng biết ông và nhóm con nha.ng của ông tu cái kiểu gì, mà vẫn hoan hỉ rằng, miền Trung thi.ên ta.i là do ngh.iệp bá.o”, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nhận định.

Một điều mâ.u thuẫ.n là trên trang cá nhân của vị nhà sư này lại xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi giú.p đ.ỡ miền Trung. Điều này khiến rất nhiều người rõ hiểu.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng nhấn mạnh rằng: “Nói như thế, chả phải ông gom một rọ rằng, đồng bào miền Trung hôm nay đang chịu hậ.u q.uả của cái á.c để lại từ các đời trước? Vậy cũng có nghĩa, ông đang x.úc ph.ạ.m đến người dân miền Trung một cách nặng nề, bên cạnh những á.c khẩu mà ông đang gie.o như x.o.áy vào vết thương th.iên ta.i mà họ đang phải chịu”.

#1

#2

#3

Cư dân mạ.ɴg vô cùng ph.ẫn n.ộ với pнát ngôn .số.c này của vị “nhà sư” kia.

* Nguồn: https://tamducanbinh.com/chan-dung-su-thay-ma%C9%B4g-mien-trung-kiep-truoc-o-a%CF%82-nen-kiep-nay-bi-qua-%D0%B2ao