Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam không nhân nhượng những gì thuộc về chủ quyền
5:07 am

Bộ Quốc phòng khẳng định những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng.

Bộ Quốc phòng vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến.

Theo đó, nội dung kiến nghị của cử tri đề nghị Bộ cần tiếp tục có những sách lược mạnh mẽ, kiên quyết hơn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Quốc phòng cho biết việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

Do đó, quan điểm chung của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết, kiên trì, dĩ bất biến, ứng vạn biến; những gì thuộc về nguyên tắc kiên quyết giữ; những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng, song phải có đối sách phù hợp, vì truyền thống văn hóa giữ nước của Việt Nam chúng ta là hòa hiếu, hòa bình, giữ vững chủ quyền biển, đảo nhưng phải ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trên Biển Đông, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đấu tranh trên các m.ặt tr.ận chính trị, kinh tế, ngoại giao, pháp lý, thông tin tuyên truyền, quốc phòng, an ninh… để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước sẵn sàng triển khai các phương án và chuẩn bị lực lượng, phương tiện đấu tranh trên thực địa.

Việt Nam cũng tăng cường nguồn nhân lực và các trang, thiết bị hiện đại cho các lực lượng Phòng không-Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… nhằm nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam; kiên quyết, kiên trì tuyên truyền, đ.ấu tr.anh không để bất cứ một đối tượng nào xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Tích cực chuẩn bị, thu thập tài liệu, chuẩn bị sẵn hồ sơ đấu tranh pháp lý.

Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các quân khu, các quân binh chủng, các đơn vị chức năng, các ban, bộ, ngành, địa phương và các tàu cá ngư dân của ta, tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Triển khai có hiệu quả Quỹ vì biển, đảo Việt Nam trên cơ sở Quỹ vì Trường Sa thân yêu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển đảo quê hương.

Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và mỗi người dân, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông, báo chí, Internet, mạng xã hội; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các đoàn đi thăm Trường Sa, nhà giàn DK1; các hoạt động xuất bản, in, văn hóa nghệ thuật và công tác thông tin đối ngoại…

Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, cập nhật về tình hình biển, đảo nói chung và Biển Đông nói riêng; làm rõ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý; quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo chính nghĩa của Việt Nam.

Kiên quyết phả.n bác các luận điệu xuy.ên t.ạc, lợi dụng tình hình phức tạp trên Biển Đông để k.í.ch đ.ộ.ng, lôi kéo gây mất a.n n.inh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-khong-nhan-nhuong-nhung-gi-thuoc-ve-chu-quyen-933471.html