Bộ Công thương: Điện một bậc sẽ có lợi cho khách dùng 800 kWh/tháng trở lên
1:28 pm

Sau khi có nhiều ý kiến thắc mắc về đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới, sáng nay (13.8), Bộ Công thương đã đưa ra một số giải đáp.

Bộ Công thương khẳng định mọi cải tiến biểu giá điện đều trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chi phí tiền điện của đa số khách hàng sử dụng điện không tăng, đặc biệt là nhóm 18,7 triệu khách hàng sử dụng điện dưới 200 kWh/tháng, chiếm 73,4% tổng các khách hàng sinh hoạt và chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức…

Ngoài ra, Bộ này cũng nhấn mạnh tiếp tục duy trì giá điện bậc thang nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhưng sẽ nghiên cứu giảm bớt số bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của nhân dân.

Theo Bộ Công thương, hiện nay biểu giá bán lẻ điện đang thực hiện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20.3.2019. Cơ cấu tiêu thụ điện của các đối tượng khách hàng như sau: sản xuất chiếm 59,1%; kinh doaɴʜ chiếm 6,6%; hành chính sự nghiệp chiếm 3,8%; sinh hoạt chiếm 28%.
Do đây không phải là lần điều chỉnh giá điện nên các phương án đưa ra phải đảm bảo mức giá bán lẻ điện bình quân cho tất cả các nhóm khách hàng vẫn ở mức 1.864,44 đồng/kWh đã được ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Bộ Công thương nhấn mạnh: “Đối với khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt thì các phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện đều đảm bảo giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân vẫn giữ nguyên, không đổi”.
Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án 1 giá thì toàn bộ khách hàng sử dụng điện dưới 200 kWh, số lượng khoảng trên 18,7 triệu khách chiếm tỷ lệ xấp xỉ 75% tổng số khách hàng hiện nay, sẽ phải trả tiền điện thêm từ 19.000 – 39.000 đồng.

Số tiền ngân sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội cũng phải tăng từ khoảng trên 1.000 tỉ đồng/năm lên 1.240 tỉ đồng/năm do giá điện cao hơn bậc 1 hiện hành.
Vì lý do đó, theo Bộ Công thương, phương án 1 giá bằng giá điện sinh hoạt bình quân không nhận được sự ủng hộ của phần đông các bộ, ngành đã lấy ý kiến.

Đồng thời, áp dụng điện một giá cho tất cả các đối tượng khách hàng sẽ không khuyến khích được việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ các phân tích đó, Bộ đã đề xuất 2 phương án lấy ý kiến như sau:


Các phương án biểu giá điện mới của Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến

Các khách hàng sử dụng điện trung bình hàng tháng dưới 700 kWh (chiếm tỷ lệ trên 98% tổng số khách hàng) trong các Phương án 1, Phương án 2A và 2B có chi phí trả tiền điện bằng nhau do giá 4 bậc thang đầu của phương án 1 và phương án 2A và 2B là giống nhau.

Dùng dưới 600 kWh/tháng, biểu giá mới giúp giảm 2.800 – 12.800 đồng/tháng?

Đưa ra bảng tổng hợp chi phí tiền điện của các khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt được tính theo từng mức sử dụng từ 100 – 1.500 kWh/tháng, Bộ Công thương cho rằng, với tất cả các phương án, chi phí tiền điện của đa số khách hàng sử dụng dưới 600 kWh sẽ giảm so với giá điện hiện hành (từ 2.800 – 12.800 đồng).

Cụ thể, khách hàng sử dụng 100 kWh, chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đồng; sử dụng 200 kWh sẽ giảm khoảng 2.800 đồng; sử dụng 400 kWh sẽ giảm khoảng 12.800 đồng; sử dụng 500 kWh sẽ giảm khoảng 7.200 đồng; sử dụng 600 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 1.600 đồng.

Riêng các khách hàng sử dụng ở mức 300 kWh, chi phí tiền điện sẽ tăng do ghép bậc 201 – 300 kWh và 301 – 400 kWh thành bậc mới. Số tiền phải trả tăng thêm khi sử dụng ở mức 300 kWh là 7.100 đồng.

Với lập luận trên, Bộ Công thương cho rằng, phương án 1 và phương án 2A, 2B đều có giá điện 4 bậc đầu giống nhau. Do vậy, Bộ Công thương kết luận, dù phương án nào được áp dụng thì các khách hàng sử dụng điện ở mức dưới 700 kWh (hiện chiếm trên 98% tổng số khách hàng) đều có chi phí tiền điện bằng nhau.


Giá điện 1 bậc cao hơn giá bình quân 145% sẽ “hợp” cho khách hàng dùng 800 kWh/tháng

Lý giải vì sao giá điện tại bậc 5 theo phương án 2A và 2B lại tăng cao, theo Bộ Công thương, điều đó nhằm đảm bảo giữ giá điện sinh hoạt bình quân không thay đổi, đồng thời giữ giá điện ở 4 bậc đầu của phương án 1 và phương án 2 giống nhau để không tác động tới chi phí tiền điện của đa số khách hàng sử dụng điện dưới 700 kWh/tháng.
Theo đó, nếu giá điện một giá ở mức bằng 145% giá điện bình quân (phương án 2A, mức giá này cao hơn giá bậc 3 và thấp hơn giá các bậc 4 và bậc 5) thì giá điện ở bậc 5 sẽ bằng 274% mức giá điện bình quân.

Biểu giá tạm tính của Bộ Công thương

Nếu giá điện một giá bằng 155% giá điện bình quân (phương án 2B, mức giá này cao hơn giá bậc 3 và thấp hơn giá các bậc 4 và bậc 5) thì giá điện ở bậc 5 sẽ bằng 185% mức giá điện bình quân.

“Nếu phương án 2A và 2B được áp dụng, khi khách hàng lựa chọn biểu giá theo phương án 1 giá, sẽ hạn chế những nhược điểm của giá điện bậc thang như việc tiền điện tăng bất thường vào các tháng nắng nóng, sai lệch về thời điểm ghi chỉ số công tơ hàng tháng.

Nếu giá điện một giá bằng 145% giá điện bình quân (phương án 2A) thì các khách hàng sử dụng điện trên 800 kWh sẽ có chi phí tiền điện thấp hơn lựa chọn giá bậc thang.
Tương tự, nếu giá điện một giá bằng 155% giá điện bình quân (phương án 2B) thì các khách hàng sử dụng điện trên 1.100 kWh sẽ có chi phí tiền điện thấp hơn giá bậc thang”, Bộ Công thương giải thích.

Bộ này cũng cho rằng, các phương án nêu trên đã khắc phục được một phần nhược điểm của biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt hiện hành.

Bộ Công thương sẽ tổng hợp ý kiến lựa chọn của các cơ quan đơn vị, các khách hàng sử đụng điện để hoàn chỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo : https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/bo-cong-thuong-dien-mot-bac-se-co-loi-cho-khach-dung-800-kwhthang-tro-len-1265052.html