Bà Ngô Thị Minh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
8:10 am

Thủ tướng bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Minh, sinh ngày 26/01/1964, quê quán phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Minh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giám đốc Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong giám sát thực hiện quyền trẻ em” của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF.

Theo Vtc