ᴛ.ử ᴛ.ù 𝟷𝟾 ʟầɴ ʙị ᴛ.ɪê.ᴍ ᴛʜᴜ.ố.ᴄ đ.ộ.ᴄ ᴠẫɴ ‘ʙ.ấ.ᴛ ᴛ.ử’, ɴʜưɴɢ ʟạɪ ʀᴀ đɪ ʙởɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
2:56 am

ʜầᴜ ʜếᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴛ.ù ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟷 ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ʟà đủ để ᴋếᴛ ʟɪễᴜ ᴍạ.ɴ.ɢ sốɴɢ. ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ɢã ᴛử ᴛù ʀᴏᴍᴇʟʟ ʙʀᴏᴏᴍ (𝟼𝟺 ᴛᴜổɪ), ʟạɪ ʙị ᴛɪêᴍ đếɴ ᴛậɴ 𝟷𝟾 ʟầɴ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ʜắɴ т.ử ᴠσηɢ. ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜà.ɴ.ʜ á.ɴ đàɴʜ ʙấᴛ ʟựᴄ ɴʜìɴ ʜ.ắɴ đ.ᴀ.ᴜ đớɴ ɢàᴏ ᴛʜ.éᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ ɢì ʜơɴ.

ᴛᴜʏ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛʜᴏáᴛ ᴄʜ.ế.ᴛ, ɴʜưɴɢ ʀᴏᴍᴇʟʟ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴅịᴄʜ. (Ảɴʜ ǫᴜᴀ ᴇʟ ʟɪʙᴇʀᴀʟ)