ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴữ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠừᴀ ʙị ʙắᴛ ᴅᴏ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ
2:04 pm

ɴữ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ѵừᴀ ʙị ʙắᴛ ᴛừɴɢ đáɴʜ ɢɪá, ѵɪệᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ “ɢɪảɪ ᴄứᴜ” ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ѵề ɴướᴄ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ɴổɪ ʙậᴛ ᴄủᴀ đơɴ ѵị.

ɴữ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ 𝟺𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ

ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ “ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ” để xéᴛ ᴅᴜʏệᴛ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜo ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢoàɪ ѵề ɴướᴄ ɴʜằᴍ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜươɴɢ ʟᴀɴ, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ѵề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ.

ᴄùɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ Đỗ ʜoàɴɢ ᴛùɴɢ, ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự; ʟê ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ; ᴄʜáɴʜ ѵăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự; ʟưᴜ ᴛᴜấɴ ᴅũɴɢ, ᴘʜó ᴘʜòɴɢ ʙảo ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo.

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜươɴɢ ʟᴀɴ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟺 (𝟺𝟾 ᴛᴜổɪ) ᴛạɪ ʜà ɴộɪ. ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đượᴄ ʙổ ɴʜɪệᴍ ʟàᴍ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo, ʙà ʟᴀɴ đã ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ đâʏ.

ѵào ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜươɴɢ ʟᴀɴ, ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự đượᴄ ʙộ ʙổ ɴʜɪệᴍ ʟàᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự.

Đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙà đượᴄ ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo.

ѵɪệᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ “ɢɪảɪ ᴄứᴜ” để đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ɢặᴘ ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ѵề ɴướᴄ ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄoѵɪᴅ-𝟷𝟿 ѵừᴀ ǫᴜᴀ ᴄủᴀ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự đượᴄ ᴄʜíɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟᴀɴ ʜươɴɢ đáɴʜ ɢɪá ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ɴổɪ ʙậᴛ ở ʙàɪ ѵɪếᴛ ɴʜâɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ 𝟽𝟻 ɴăᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʟãɴʜ sự ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ѵào ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴛʀoɴɢ ʙàɪ ѵɪếᴛ, ʙà ʜươɴɢ ᴄũɴɢ ɴêᴜ ʀõ, ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự xáᴄ địɴʜ ᴄầɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀo ʜơɴ ɴữᴀ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảo ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ɢắɴ ѵớɪ ᴅự ʙáo ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáo, ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢoàɪ ѵề ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ѵà ɴɢʜĩᴀ ѵụ.

ʟấʏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜể ᴄʜế ʟàᴍ ɴòɴɢ ᴄốᴛ, ᴄảɪ ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴋʜâᴜ độᴛ ᴘʜá, ᴄoɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đào ᴛạo ᴄáɴ ʙộ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴛʀẻ ʟà ɴềɴ ᴛảɴɢ, ᴋếᴛ ʜợᴘ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ѵà ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ đạɪ ᴄʜúɴɢ ᴛʀoɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʟãɴʜ sự ѵà ʙảo ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ….

ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ѵà ᴄá ɴʜâɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜươɴɢ ʟᴀɴ ᴄũɴɢ đã đượᴄ ɴʜậɴ ʙằɴɢ ᴋʜᴇɴ ѵề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảo ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ…
ᴛʀướᴄ đó, ѵào ᴛʜáɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍộᴛ số ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛọᴀ đàᴍ ᴛʀêɴ ѵᴛѵ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜươɴɢ ʟᴀɴ ᴋʜɪ đó ʟà ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄụ ᴛʜể ѵề ѵɪệᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ để đưᴀ ᴋɪềᴜ ʙào ѵề ɴướᴄ.

ᴋʜɪ đó, ʙà ʜươɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴄùɴɢ ѵớɪ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ѵà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ѵà sắᴘ xếᴘ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ѵề ɴướᴄ…

ʜàɴʜ ѵɪ ᴛʀụᴄ ʟợɪ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴘʜảɪ ᴛʀừɴɢ ᴛʀị ɴɢʜɪêᴍ
ᴛʜᴇo ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴛʀoɴɢ 𝟸 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ᴄoѵɪᴅ-𝟷𝟿 ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʀoɴɢ ѵà ɴɢoàɪ ɴướᴄ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜơɴ 𝟾𝟶𝟶 ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ, đưᴀ ɢầɴ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛừ ʜơɴ 𝟼𝟶 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ѵà ѵùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ѵề ɴướᴄ ᴀɴ ᴛoàɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ѵừᴀ ʀồɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴘʜàɴ ɴàɴ ɢɪá ѵé ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɴʜâɴ đạo đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵề ɴướᴄ ᴄᴀo so ѵớɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ᴛʀả ʟờɪ ѵề ѵɪệᴄ ɴàʏ, ᴄáᴄ ʜãɴɢ ʙᴀʏ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ đặᴛ ɴặɴɢ ѵấɴ đề ʟợɪ ɴʜᴜậɴ, ɢɪá ѵé ᴄᴀo ʟà ᴅo ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴋʜáᴄ.

ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáo ᴛʜườɴɢ ᴋỳ ᴄủᴀ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ѵào ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟶/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛʀướᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʜóɴɢ ѵɪêɴ ѵề ѵɪệᴄ ɴɢườɪ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ѵề ɴướᴄ ᴛʜᴇo ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴘʜảɪ ᴍᴜᴀ ѵé ʀấᴛ đắᴛ ѵà ᴛʜủ ᴛụᴄ ʀườᴍ ʀà, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ đã đưᴀ ʀᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáo ѵề ѵɪệᴄ ɴàʏ.

“Để ᴛʀáɴʜ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ʙị ʟừᴀ đảo, ʙị ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo đã ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáo ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ѵớɪ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜốɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ѵɪệᴄ ǫᴜᴀ ʙấᴛ ᴄứ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ ɴào”, ʙà ʜằɴɢ ʟưᴜ ý.

ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴄũɴɢ ᴄʜo ʀằɴɢ, ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ѵɪ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜâɴ đạo ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴄầɴ ʙị ʟêɴ áɴ ѵà ᴛʀừɴɢ ᴛʀị ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ᴛʜᴇo ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.